Opłata rezerwacyjna

30,00

Opłata rezerwacyjna wnoszona zaliczkowo na poczet rezerwacji terminu.

Zaliczka uwzględniona będzie w rozliczeniu końcowym, pomniejszając całkowitą kwotę należności o wniesioną zaliczkę.

Kategoria:
0